Química de 2º de Bachillerato. Profesora: Mª Begoña Ledo Vázquez